Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

SOUČASNÁ PLATNÁ LEGISLATIVA

 

ZÁKONY

 • „Školský zákon“ – Zákon č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (zákona č. 82/2015 Sb.).
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

VYHLÁŠKY

 • Vyhláška č. 27/2016 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 21. ledna 2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
  • Vydána na základě zákona 561/2004 Sb.
  • Vyhláška mění vyhlášku 103/2014 Sb.
  • Vyhláška ruší vyhlášky 73/2005 Sb. a 147/2011 Sb.
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů (včetně vyhlášky č. 197/2016 Sb.).
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) ve znění pozdějších předpisů (včetně vyhlášky č. 202/2016 Sb.).
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (včetně vyhlášky 280/2016 Sb.).
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů (včetně vyhlášky č. 197/2016 Sb.).
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění pozdějších předpisů (včetně vyhlášky č. 197/2016 Sb.)
 • Vyhláška 492/2005 o krajských normativech ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 197/2016 Sb. a č. 280/2016 Sb.).

 

JIŽ NEPLATNÁ JE VYHLÁŠKA:

 • Vyhláška č. 73/2005 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

 

DALŠÍ DOKUMENTY DOTÝKAJÍCÍ SE INKLUZE:

 • Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, přijata Valným shromážděním OSN 13. prosince 2006, vstoupila v platnost 3. května 2008. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 30. března 2007.
 • Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá kniha, Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání – nakladatelství Tauris, 2001. ISBN 80-211-0372-8