Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

PUBLIKACE

 

Individuální vzdělávací plán se zaměřením na žáky se zrakovým postižením

Markéta Schaeferová, 2017

individualni-vzdelavaci-plan---marketa-schaeferova.jpg

 

Vydala Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR

Elektronická publikace online a ke stažení zdarma zde

Publikace uceleně představuje, co je to individuální vzdělávací plán, jaké jsou jeho legislativní náležitosti a jaké jsou důvody k jeho využívání v kontextu současných změn v oblasti společného vzdělávání. Věnuje se procesu jeho tvorby a popisuje, jak je možné jej zpracovat tak, aby byl praktickým nástrojem vzdělávání. Uvádí četné příklady z praxe a vzory částí plánu. Zabývá se také tím, kdo se na tvorbě individuálního plánu v praxi podíl​í.

V tom všem se publikace zaměřuje

​ ​zejména na případy integrace žáků a studentů se zrakovým postižením na úrovni mateřských, základních a středních škol. Přínosná ale může být i pro rodiče, učitele a další odborníky pracující se žáky se specifickými potřebami jiného druhu.

 

 

Na požádání vám zdarma zašleme následující publikace: 

 

Jak pomoci

Anne Ellis & Alison Frankenberg

Obrazek 

Vydala Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, 2005

Praktický průvodce dítěte se zrakovým postižením v běžné mateřské škole.

Z anglického originálu WHAT SHALL WE DO TO HELP přeložila PhDr. Karla Korteová.

 

 

Tak a tak na taktilní knížku

Terezie Kochová

Obrazek 

Vydala Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, 2. vydání, 2012

Souhrn základních pravidel tvorby hmatově ilustrovaných knížek.

 

 

Od reality k obrázku

Jiří Mojžíšek

 

 

 

Vydala Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, 2010

Postřehy, nápady, rady nevidomého autora k hlubšímu porozumění zákonitostem tyflografické tvorby a hmatového vnímání.